Przejdź do treści
Strona główna » Nasza oferta

Nasza oferta

Świadczymy pełny zakres usług geodezyjnych. Zajmujemy się podziałami działek,  tyczeniem budynków, tworzeniem map do celów projektowych,  wyznaczaniem granic działek. Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji od strony geodezyjnej

Mapa do celów projektowych

Wykonujemy mapy do celów projektowych (wersja papierowa lub cyfrowa) zarówno pod małe inwestycje, takie jak budowa domów jednorodzinnych, jak też pod duże projekty np. osiedla mieszkaniowe oraz inwestycje liniowe.

Tyczenie budynków i geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych

Po uzyskaniu przez inwestorów pozwolenia na budowę lub po zgłoszeniu rozpoczęcia inwestycji w starostwie nasza firma wyznacza tę inwestycję na gruncie, a po zakończeniu inwestycji dokonuje geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu i wnosi go na obowiązujące na danym terenie mapy.

Podziały działek i modernizacje ewidencji gruntów

Zajmujemy się podziałami działek zarówno budowlanych jak i rolnych lub leśnych.

Wytyczenie granic działek

Jeżeli właściciele nieruchomości chcą wiedzieć jak wyglądają granice ich działek lub chcą odtworzyć znaki graniczne, które ktoś zniszczył, możemy przystąpić do ustalenia granic lub do wznowienia znaków granicznych.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji. Zapewniamy pełną dokumentację geodezyjno‑kartograficzną. Posiadamy szeroki zakres usług obejmujących całość procesu inwestycyjnego.

Zadania nietypowe w zakresie geodezji

Nasza firma wykonuje nietypowe w zakresie geodezji. Jedną z takich robót było opracowanie, a następnie wytyczenie za pomocą tachimetru z dalmierzem laserowym nowego logo na kominie Zakładu Elektrociepłowni na terenie Zakładów Azotowych w Puławach.